Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

moravskoslezsky-kraj-logo
Chyba
  • Nezveřejněno

Školní kolo 41. ročníku Olympiády v ČJL

Školní kolo 41. ročníku Olympiády v ČJL proběhlo na naší SŠTD v Ostravě-Vítkovicích v úterý 27. ledna 2015. Zúčastnilo se ho celkem deset žáků z 1. – 3. ročníků čtyřletých studijních oborů.

Studenti řešili pět obtížných, ale zajímavých mluvnických úkolů a psali slohovou práci s prvky popisu a úvahy na téma Podzimní dny.

Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu za odvahu a netradiční řešení, protože náročná zadání opravdu prověřila jejich znalosti.

Zajímá Vás, jaké jsou výsledky?

1. místo Petr Sitarčík AUT 1 18 b.
2. – 3. místo Jiří Lešinský EPS 2 15 b.
Martin Šrámek EPS 1 15 b.

Všem výhercům blahopřejeme.

Vyzkoušejte si, jestli dokážete odpovědět na vybrané otázky z Olympiády v ČJ

1. Následující věta, nadpis novinového článku, je dvojznačná:

Stavba unikátní rozhledny nedaleko Ještědu je na spadnutí.

a) Přeformulujte ji dvěma různými způsoby tak, abyste dvojznačnost odstranili a aby měla věta pokaždé jiný význam.

2. Následující souvětí obsahuje formulační nedostatek. Vysvětlete, v čem spočívá, a odstraňte ho dvěma různými způsoby.

Starobylé památky dodávají městu neobyčejný šarm, které bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.

olympiada02

olympiada03

Školní kolo 40. ročníku Olympiády v ČJ

Školní kolo 40. ročníku Olympiády v ČJ proběhlo na naší SŠTD v Ostravě-Vítkovicích 6. prosince 2013. Zúčastnilo se ho celkem 23 žáků z 1. - 3. ročníků čtyřletých i tříletých oborů.

 

Studenti řešili 6 obtížných, ale zajímavých gramatických úkolů a psali slohovou práci na téma Dospělost začíná, když…

Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu, protože zadání bylo velmi náročné.

Zajímá Vás, jaké jsou výsledky?

1. místo Veronika Vašková, EPS 3 17 b.
2. místo Vladislav Žyla, MAB 3 14 b.
3. místo Denisa Berková, EPS 1 12 b.

Všem výhercům blahopřejeme.

Do okresního kola, které se koná 7. 2. 2014 ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici, postupují první dva žáci. Přejeme jim hodně úspěchů v dalším klání.

Děkujeme všem učitelům českého jazyka za pomoc při organizaci soutěže a opravě soutěžních prací.

Sudoku 2012

Dne 9. 10. 2012 proběhla na naší škole soutěž jednotlivců v řešení Sudoku. Soutěže se zúčastnilo celkem 34 žáků ze 14 tříd. Úspěšnými řešiteli se stali David Král ze třídy EPS2, Radim Maňák a Petr Orlík ze třídy AUT4.
Všichni tří budou reprezentovat naši školu na tradiční soutěži tříčlenných družstev středních škol Moravskoslezského kraje konané 15. listopadu 2012 v Havířově.

Autokarosář, Autolakýrník

Celostátní soutěž Autotronik Junior 2011

Konaná 2. - 3. 2. 2011 v Praze na SPŠ dopravní. Soutěžilo 14 žáků, kteří reprezentovali jednotlivé kraje ČR. Moravskoslezský kraj reprezentoval žák naší školy Fojtík Jan a umístil se na 4. místě.

Finálové kolo soutěže Automechanik Junior 2011 proběhlo ve dnech 10. - 11. 2011 na ISŠ ve Vysokém nad Jizerou. Soutěžilo 28 nejlepších žáků, kteří postoupili z krajských kol soutěže. Vítěz krajského kola v rámci MSK, žák školy Pavel Konečný obsadil v celostátní soutěži 10. místo.

Ve dnech 5. - 6. 5. 2011 se uskutečnilo na SŠAI v Praze celostátní kolo soutěže Autolakýrník Junior 2011. Moravskoslezský kraj reprezentoval žák naší školy Škoda Patrik, který se umístil na 7. místě z 9 soutěžících.

Bc. Petr Choleva

Automechanik Junior 2011

Dne 14. 4. 2011 proběhlo na naší škole semifinálové kolo 17. ročníku celostátní odborné soutěže Automechanik Junior 2011. Soutěže se zúčastnilo dle postupového klíče14 nejlepších žáků ze 13 škol v rámci MSK, které vyučují obor Automechanik. První dvě místa obsadili žáci naší školy - Konečný Pavel a Martiňák David. Vítěz soutěže Konečný Pavel spolu s žákem, který se umístil na třetím místě( MSK reprezentují dva nejlepší žáci ze dvou škol ) postupují do finálového kola soutěže, které se uskuteční 10. - 11. 5. 2011 ve Vysokém nad Jizerou.

Autokarosář 2010, Autolakýrník  2010

Ve dnech 5. a 6. června 2010 se na Integrované střední škole automobilní v Brně uskutečnilo finále celostátní soutěže nultého ročníku Autolakýrník a Autokarosář 2010. Naši školu reprazentovali Ondřej Venglář, lakýrník, a Richard Bílý, karosář.Soutěže se zúčastnilo 10 žáků  oboru lakýrník a 14 žáků oboru karosář. Soutěžilo se dva dny v prokazování teoretických znalostí a praktických dovedností. Zakončení soutěže a vyhlášení výsledků proběhlo v Technickém muzeu města Brna. Umístění našich žáků: Ondřej Venglář - 6. místo, Richard Bílý - 5. místo

Automechanik junior

Soutěž AUTOMECHANIK JUNIOR , kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a sekce profesního vzdělávání Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel ČR.

Určení soutěže

Soutěž je určena pro žáky 3. ročníků oboru vzdělání automechanik a regionálního kola se mohou zúčastnit všechny školy Moravskoslezského kraje vyučující tento obor, a to v počtu jeden soutěžící na jednu třídu oboru. Soutěž má mezi studenty odborných středních škol , kteří mají příležitost prohloubit si své znalosti a porovnat je se svými protějšky, značný ohlas. Automechanik Junior není jen teoretickou a praktickou prověrkou znalostí a dovedností soutěžících, ale také významnou společenskou událostí.

Obsah soutěže

Obsahem soutěže je test na PC, který prověří teoretické znalosti soutěžících, dále pak poznávací test, zaměřený na znalosti názvosloví v oboru a nakonec nejobsáhlejší praktická část, kde soutěžící musí prokázat dovednosti při diagnostikování závad, provádění oprav a seřízení motorových vozidel. Na regulérnost soutěže dohlíží zástupci z jednotlivých škol a zástupci podnikatelské praxe.

Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice
703 00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 555 503 111