Mechanik opravář motorových vozidel

Pro uchazeče
Tříleté učební obory
Napsal Karel Dušík, Ing.

RVP 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

ŠVP Automechanik

Učební obor je určen pro chlapce i dívky, kteří úspěšně ukončili povinnou devítiletou školní docházku a mají zájem o automobilový průmysl a technické disciplíny. Je třeba doložit zdravotní způsobilost stanoviskem dorostového lékaře. Po ukončení přípravy v učebním oboru má absolvent kvalifikaci pro výkon povolání automechanik na opravárenských a diagnostických pracovištích při kontrole technického stavu vozidla, jeho diagnostice, údržbě a opravách. Absolvent je schopen provádět běžnou údržbu silničních vozidel, provádět předepsané záruční a pozáruční prohlídky a opravy silničních motorových vozidel. Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých oborů a maturitní zkoušku získat dvojím způsobem: denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem zaměřeným na dopravu a přepravu. Součástí vzdělání absolventa je získání řidičského oprávnění skupiny B a C. Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých oborů a maturitní zkoušku získat dvojím způsobem: denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem zaměřeným na dopravu a přepravu.