Autoelektrikář

Pro uchazeče
Tříleté učební obory
Napsal Karel Dušík, Ing.

RVP 26-57-H/01 Autoelektrikář

ŠVP Autoelektrikář

Dívky i chlapci, kteří ukončili povinnou devítiletou školní docházku a doloží potvrzení dorostového lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu tohoto učebního oboru, jsou připravováni pro údržbu, seřizování a opravy elektrického a elektronického příslušenství silničních motorových vozidel. Po ukončení přípravy v učebním oboru a vykonání závěrečné zkoušky dle jednotného zadání, ovládá absolvent ruční zpracování technických materiálů, používání měřících přístrojů elektronického a mechanického charakteru. Umí vykonávat údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického příslušenství motorových vozidel, ale i mechanických částí. Podle vlastní volby používá montážní prostředky a měřicí techniku. Rozumí konstrukci a funkci zařízení, které udržuje a opravuje. Po určité praxi je schopen s pomocí technické dokumentace nahrazovat aktivní elektronické prvky elektrické výbavy motorových vozidel prvky ekvivalentními při zachování původních technických parametrů. Součástí vzdělání absolventa je získání řidičského oprávnění skupiny B a C. Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku,mají možnost získat maturitní zkoušku dvojím způsobem: denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.